Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có làm sao không?

2 nhận xét
Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có làm sao không? Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có làm sao không?  Doanh nghiệp, tổ chức...
Xem thêm

Một số thủ thuật hay trong Excel

1 nhận xét
Sau đây là một số thủ thuật hay trong Excel mà bạn có thể chưa biết. 1/.  Hiển thị thời gian hiện hành -  Nếu muốn hiển thị ngày ...
Xem thêm

Hàm Text chuyển đổi một giá trị số thành văn bản trong Excel

Để lại nhận xét của bạn
[Nguồn thuthuatphanmem] Trong quá trình thao tác với Excel, khi yêu cầu của công việc cần các bạn chuyển đổi từ định dạng số thành dạng v...
Xem thêm

Add-In A-Tools - Truy vấn - Lọc - Soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng

Để lại nhận xét của bạn
Add-In A-Tools - Truy vấn - Lọc - Soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng Version 6.5.1.2 ngày cập nhật: 15/10/2014 (dd/...
Xem thêm